Monday, 28 November 2011

WORK WORK WORK / GWAITH GWAITH GWAITH!

Ar ôl gorffen fy ail dymor yn y coleg, dwi wedi bod yn trio concentratio ar gwneud fy ngwaith yn fwy hygyrch. Wedi dechrau gyda'r wefan yma, ac am wneud CV a portffolio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Wrexham. Fe fues i yn Ffrainc gyda fy nheulu ac wedi mwynhau'r adeiladau, yn enwedig mynd i amgueddfa yn Sarlat, gyda gwaith Etienne Hadju yno. Gwaith cerfluniaeth a serameg mewn gwyn yn edrych ar goed a natur. Rwy'n gobeithio yn y tymor nesaf y byddaf yn hyderys â'r thema y byddaf yn ei ddewis. Mi fydd o yn bendant i wneud a'n hetifeddiaeth i, a traddodiadau Cymru. After finishing my second term in university, I've been trying to concentrate on making my work more accessible. I've started this website and am going to write up my CV and a portpholio for the National Eisteddfod in Wrexham. I visited France with my family and really enjoyed the architecture there, especially visiting a museum in Sarlat, with the work of Etienne Hadju there. Her work is mostly sculpture and ceramics. White and pure, looking at nature and trees in particular. I hope that in the next term I will be confident with the theme i choose. It will most definitely be on the over-riding theme of my heritage, and Welsh tradition.

No comments:

Post a Comment