Tuesday, 29 November 2011

New jewellery / Gemwaith newydd

I've been working on my own jewellery for the last two months, trying to create designs that could apply to all ages. I definitely wanted them to be Sterling Silver as a lot of work had gone into them and I want them to last; to be a meaningful present or gift. I thought that if they were wrapped already it would be an easy way to sell them, I have to keep 4 mecklaces out for size. I think I've made them desirable to any celebration, from Christmas, to Birthday, to Valantine's. 
Here are my final ideas and designs. 


Rwyf fi wedi bod yn dylunio fy ngemwaith fy hun yn y ddau fis dwethaf, gan drio creu dyluniadau a all ddenu pobl o bob oed. Roeddwn i'n siwr fy mod eisiau iddynt fod yn Arian gan bod eu bod wedi cymeryd gymaint o amser i'w gwneud; gan obeithio bod yr Arian yn mynd i newid y necles i fod yn anrheg personol. Gan ei lapio yn barod mae'n gwneud nhw'n haws i werthu, ond mae'n rhaid i mi gadw tua 4 allan er mwyn ei trio o ran maint. Rwy'n credu fy mod wedi ei gwneud yn berthnasol ar gyfer unrhyw achlysur, o fod yn anrheg nadolig, i anrheg penblwydd a anrheg San Ffolant. 
Dyma rai o fy ngwaith diweddaraf. 

I'M CURRENTLY SELLING MY JEWELLERY ON http://www.etsy.com/ 
MY ONLINE SHOP IS http://www.etsy.com/shop/ElunedGlyn

RWY'N GWERTHU FY NGEMWAITH AR http://www.etsy.com/
FY SIOP AR-LEIN YW http://www.etsy.com/shop/ElunedGlyn


We visited Bristol to sell crafts and home-made gifts last weekend and I sold three of my necklaces there. Was a good start but have made over 50 necklaces and 50 pairs of earrings, including heart studs so will see how they go in the other Christmas markets we've entered for. I'm really proud of my work, so I hope other people will like them too, I feel like I've seen them too much now so aren't the best person to judge how successful they really are. 

Fe wnaethom ni ymweld â Bryste i werthu gwaith llaw a gwaith crefft wythnos dwethaf, fe werthais i dri necles. Mae'n ddechrau da, ond eisiau gwerthu llawer mwy gan fy mod wedi gwneud 50 necles a 50 set o glustlysau, gan gynnwys stydiau clustiau calonnau, gewn ni weld sut fydd gwerthu rheina yn mynd! Rwy'n hapus iawn ar ol gwneud y pecynnu i gyd, ond dwi'n teimlo fel fy mod wedi ei gweld ormod i allu barnu'r gwaith i weld pa mor llwyddiannus ydynt go iawn! 

I will write about my project and my change of idea and design, concept and overall mind set in the next blog. Time for bed now! 

Fe wna i ysgrifennu am fy mhrosiect a sut yr ydw i wedi newid syniadau, dyluniadau a cysyniad y gwaith yn fy mlog nesaf. Amser gwely! 

No comments:

Post a Comment