Monday, 30 January 2012

My new ideas and designs / Fy narluniau a syniadau newydd.

If your wondering why I haven't written my blog for a long time, (over a month!) Most of my recent work is on the Current sketches and Designs page , as I thought it a better idea to start a new page for my new ideas. I will also be posting some new work still warm from the kiln soon...so keep checking back! Exciting stuff!

Os ydych chi'n gweld fy mod heb ysgrifennu fy mlog ers mis mae fy ngwaith diweddaraf wedi ei lleoli yn nhudalen Darluniau Cyfredol, gan fy mod yn meddwl ei fod yn well syniad cael tudalen newydd ar gyfer gymaint o waith newydd. Mi fydda i yn ychwanegu lluniau o'r gwaith diweddaraf, bydd dal yn gynnes o'r odin yn fuan....felly dewch nôl i weld! Dylai'r gwaith fod yn ddiddorol! 
No comments:

Post a Comment