Saturday, 5 May 2012

Y gwaith yn dod at ei gilydd / The work coming together


I think the jugs together are very successful in showing the idea of excess, I will be putting lustres on the work too, to show fluidity throughout the work.

Rwy'n credu bod y jwgiau yn llwyddiannus iawn yn dangos gormodaeth, mi fyddaf yn rhoi gloywedd aur ar y gwaith i ddangos llifedd trwy'r gwaith.

No comments:

Post a Comment