Sunday, 3 June 2012

New Designers

I have been chosen to represent Cardiff Metropolitan University at New Designers this year. I will be taking a selection of three shelves of my work from the degree show.

I'm very excited for this opportunity. The work will be shown along with twelve of my peers from the 27th-30th of June. 

Rwyf i wedi cael fy newis i gynrychioli Prifysgol Fetropolaidd Caerdydd yn 'New Designers' y flwyddyn hon. Mi fyddwn i yn mynd a detholiad o tair silff o waith o'r Sioe Radd.


Rwyf edrych ymlaen i'r cyfle. Bydd y gwaith yn cael ei ddangos ynghyd a deuddeg o weithiau eraill o'r 27ain-30ain o Fehefin. 


No comments:

Post a Comment